Pony bé nhỏ: Tạo dấu ấn riêng (Phần 2)
Xem phim

Nội dung phim

Âm nhạc và phép thuật trở lại khi nhóm ngựa con hiểu thêm về sức mạnh của Dấu ấn Đáng yêu. Nhưng một ác nhân xảo quyệt có âm mưu xấu xa đang âm thầm quan sát họ!

Bình luận phim

Có thể bạn quan tâm