Người Hùng Nhiễm Độc Báo Thù
Xem trailer Xem phim

Nội dung phim

Tromaville has a monstrous new hero. The Toxic Avenger is born when mop boy Melvin Junko falls into a vat of toxic waste. Now evildoers will have a lot to lose.

Bình luận phim

Có thể bạn quan tâm