Dữ liệu gen AI
Xem phim

Nội dung phim

Thế giới mang tính công nghệ cao, ước mơ của con người, kết tinh của công nghệ – robot hình người,

Họ hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống con người, nhưng cũng làm nảy sinh những mâu thuẫn mới…

Tương tự như con người, chúng cũng có thể "ốm" và có những cách "điều trị" khác với con người…

Gần gũi với những AI đầy rắc rối này, câu chuyện về bác sĩ kiểu mới Sudo bắt đầu từ đây!

Bình luận phim

Có thể bạn quan tâm