Đặc vụ áo đen 3
Xem phim

Nội dung phim

Khi Trái Đất có nguy cơ bị người ngoài hành tinh tấn công, Đặc vụ J quay về quá khứ để hợp tác với Đặc vụ K – một người trẻ hơn nhiều – để thay đổi lịch sử.

Bình luận phim

Có thể bạn quan tâm